PORADNIA LEKARSKA

PORADA KARDIOLOGA DZIECIĘCEGO (w cenie ECHO, EKG)

350/450 zł

BADANIA

Kwalifikacja do terapii CPAP (próba terapeutyczna)

opis bez telekonsultacji/opis z telekonsultacją 390/420 zł

Badanie polisomnograficzne typu III wg AASM (poligrafia)

opis bez telekonsultacji/opis z telekonsultacją 350/380 zł

HOLTER EKG 24h/48h/3 dni/4 dni/7 dni

160/280/320/350/400 zł

TEST WYSIŁKOWY ERGOSPIROMETRIA + OCENA STĘŻEŃ MLECZANÓW

380 zł

SPIROMETRIA

cena dołączana do konsultacji/cena poza konsultacją 70/90 zł

DIETETYK DIABETOLOGICZNY