Badania kliniczne

Bierzemy udział w międzynarodowych badaniach klinicznych w których oceniana jest skuteczność innowacyjnych leków w leczeniu chorób prowadzących do niewydolności serca i zawału. Udział w badaniach jest bezpłatny i możliwy po spełnieniu kryteriów włączenia (ocena w oparciu o badanie lekarskie, wyniki badań dodatkowych). Badania prowadzone są zgodnie z polskimi i międzynarodowymi przepisami prawa i zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu lewej komory

Zespół Kardio Klinika Brynów realizuje badania kliniczne o nazwie EXPLORER-HCM oraz MAVA-LTE oceniające skuteczności leku mawakamten. Lek ten przeznaczony jest dla pacjentów z kardiomiopatią przerostową, czyli genetycznie uwarunkowaną chorobą serca polegającą na nadmiernym przyroście ściany lewej komory serca. We wrześniu 2020 opublikowano wyniki badanie Explorer potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność tego leku. Informacje o badaniach dostępne także na www.clinicaltrials.gov.

Kardiomiopatia związaną z amyloidozą transtyretynową (ATTR)

Realizujemy badanie HELIOS oceniające skuteczność leku wutrisyran u pacjentów z kardiomiopatią związaną z amyloidozą transtyretynową (ATTR). Jest to choroba w której dochodzi do uszkodzenia wielu narządów, w tym serca i nerwów obwodowych.

Zaburzenia gospodarki lipidowej

W najbliższym czasie rozpoczniemy badanie z lekiem wupanorsen u pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej

W celu uzyskania informacji o badaniach klinicznych prosimy o kontakt mailowy.