PON - PIĄ 9.00 - 17.00
733 040 111
32 307 37 50
Nowoczesna

Informacja
o COVID-19

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem rozszerzania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w NZOZ w Kardio Klinice Brynów, zostały wprowadzone następujące zmiany:

Będziemy się kontaktować się w sprawie umówionych wizyt telefonicznie przeddzień lub w dniu wizyty w godzinach przedpołudniowych. Dotyczy to zarówno konsultacji lekarskich jak i badań diagnostycznych.

 Numery telefonów kliniki pozostają bez zmian.

32 3073750 lub 733040111

Uprzejmie prosimy, aby do poradni pacjenci zgłaszali się bez osób towarzyszących, a dzieci tylko z jednym opiekunem. Prośba nie dotyczy osób niepełnosprawnych i innych sytuacji uzasadnionych. Każdorazowo w przypadku osobistego pojawienia się w Przychodni personel dokonana pomiaru temperatury ciała i zbierze odpowiedni wywiad. W razie potrzeby wdrożone zostaną wymagane procedury sanitarne.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco za pomocą WWW lub FB.
Kardio Klinika Brynów

Poznaj zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Szanowni Pacjenci 

W trosce o Wasze i Nasze zdrowie  oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w Kardio Klinice Brynów w trosce o zostały wprowadzone następujące zasady:

Wizyty w klinice

Uprzejmie prosimy, aby do poradni pacjenci zgłaszali się bez osób towarzyszących, a dzieci tylko z jednym opiekunem. Prośba nie dotyczy osób niepełnosprawnych i innych sytuacji uzasadnionych

Pomiar temeratury

Każdorazowo w przypadku osobistego pojawienia się w Przychodni personel dokonana pomiaru temperatury ciała i zbierze odpowiedni wywiad.

Dezynfekcja

STOSOWANIE MASKI ZAKRYWAJACEJ USTA I NOS HIGIENICZNA DEZYNFEKCJĘ RAK PO WEJŚCIU DO PORADNI

Odstęp 2 metry

ZACHOWANIE ODSTĘPU MINIMUM 2 METRÓW OD OSÓB PRZEBYWAJACYCH W KLINICE Z WYŁĄCZENIEM BADAŃ i ZABIEGÓW