POLISOMNOGRAFIA

Chrapanie i zaburzenia oddychania podczas snu są częstym problemem dotyczącym oddychania. Najczęściej występują pod postacią zespołu obturacyjnego bezdechu we śnie (OBS). Dotyczą co najmniej kilku procent populacji. Polega na wielokrotnym występowaniu podczas snu okresów, w których albo przypływ powietrza przez drogi oddechowe jest zbyt mały (spłycenie oddychania), albo w ogóle go nie ma (bezdech) zakończonych wybudzeniami (najczęściej nieuświadamianymi). Wielokrotne wybudzenia (często kilkaset razy w ciągu nocy) przyczyniają się do fragmentacji snu. Bezdech przyczynia się do niedotlenienia, które niesie za sobą poważne konsekwencje dla całego organizmu. Najczęściej zgłaszanym objawem nieleczonego bezdechu we śnie jest głośne chrapnie z towarzyszącymi przerwami w oddychaniu, sen nie dający wypoczynku a w ciągu dnia występująca senność, ciągłe zmęczenie i zaburzenia koncentracji uwagi. Wielu chorych zgłasza pogorszenie funkcji intelektualnych, upośledzenie pamięci lub objawy depresji.

Bezdechu nie można bagatelizować. Mimo że dotyczy układu oddechowego jest jednocześnie czynnikiem ryzyka innych chorób m.in. neurologicznych i kardiologicznych. Istnieje związek między jego występowaniem, a śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. Potwierdzono że nieleczony zwiększa kilkukrotnie ryzyko zawału serca, udaru mózgu groźnych dla życia arytmii.

Dla rozpoznania konieczna jest obiektywna ocena podczas snu, czyli tzw. badanie polisomnograficzne,  które w sposób nieinwazyjny mierzy funkcję układu oddechowego i krążenia podczas snu. To na jego podstawie określana jest liczba zaburzeń oddychania (przerw lub spłyceń oddychania ) przypadających na godzinę snu.

Leczenie jest określane indywidualnie dla każdego chorego i jest zależne od stopnia zaawansowania choroby. Leczeniem o wysokiej skuteczności jest zastosowanie protezy powietrznej – aparatu podającego powietrze pod dodatnim ciśnieniem (PAP).  U części chorych (głównie przy obecności zaburzeń o stopniu łagodnym lub umiarkowanym) u których występują zaburzenia anatomiczne nosa lub gardła, rozważane jest leczenie zabiegowe, laryngologiczne, usztywniające podniebienie miękkie czy udrażniające nos. Metodą, które stosujemy znacznie rzadziej u pacjentów z bezdechem łagodnym, jest aparat ortodontyczny, Podtrzymując nasadę języka wspomaga utrzymanie drożności dróg oddechowych. Otyłość jest wskazaniem do redukcji masy ciała.

Polisomnografia Jest badaniem niezbędnym w diagnostyce chrapania i zaburzeń oddychania podczas snu (zespołu obturacyjnego bezdechu we śnie, centralnego zespołu bezdechu we śnie i innych). Pozwala na określenie w sposób obiektywny ilość zdarzeń oddechowych podczas snu. Oferujemy wykonanie badania polisomnograficznego z zastosowaniem urządzenia typu III wg AASM przy użyciu zestawu diagnostycznego Alice One firmy Philips.
Więcej informacji tutaj