ERGOSPIROMETRIA

Ergospirometria (spiroergometria, test wydolnościowy) jest  testem wysiłkowym  sercowo-płucnym wykorzystywanym na całym świecie u sportowców, osób amatorsko uprawiających sport, pacjentów z poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmonologicznych. Ten test wydolnościowy  z  oceną gazów oddechowych podczas wysiłku fizycznego,  jest najlepszym obiektywnie sposobem diagnostyki duszności wysiłkowej. Ergospirometria umożliwia przetwarzanie powtarzalnych informacji na temat przyczyn  nietolerancji wysiłku, umożliwia diagnostykę różnicową przyczyn kardiologicznych i pneumonologicznych duszności, pozwala ocenić wydolność wentylacyjną oraz dostarcza informacji prognostycznych, może być wykorzystywany w ocenie skuteczności leczenia.

Do tej pory metoda ta była stosowana w medycynie lub w sporcie wyczynowym. Obecnie staje się coraz bardziej popularna wśród sportowców amatorów i ludzi dbających o swoją kondycję ze względów zdrowotnych.

Urządzenie do ergospirometrii dokonuje za pomocą precyzyjnych analizatorów O2 i CO2 analizy każdego oddechu, dzięki czemu możliwe są:

 • dokładna ocena czynnościowa układu sercowo-naczyniowego i płucnego,
 • wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów w szerokim zakresie wentylacji,
 • bezpośrednie monitorowanie EKG.

Podstawowe parametry ustalane podczas takiego badania to:

 • maksymalny pułap tlenowy VO2 max,
 • szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak),
 • wysiłkowa odpowiedź wentylacyjna (VE/VCO2slope),
 • wskaźnik wymiany oddechowej podczas wysiłku (RER=VCO2/VO2). Parametr użyteczny w ocenie stopnia wykorzystania
  przemian beztlenowych podczas wysiłku,
 • wyznaczenie pułapu tlenowego,
 • określanie poziomu wysiłku (tętno lub moc) optymalnego do spalania tkanki tłuszczowej.

Urządzenie do ergospirometrii automatyczne steruje cykloergometrami oraz daje możliwość dokonania analizy przemian metabolicznych zachodzących w organizmie w trakcie wysiłku, co pozwala na określenie zarówno podstawowej przemiany energii, jak i wydatku energii podczas ćwiczeń fizycznych.

Parametr VO2 max wyraża minutowe zużycie tlenu w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. Intensywność wysiłku (treningu) wyrażana jest często procentach VO2max. Pułap tlenowy jest parametrem, który można częściowo kształtować przez odpowiedni i długotrwały trening.

Inną metodą wykorzystywaną do ustalenia indywidualnych stref wysiłku jest pomiar stężenia kwasu mlekowego (laktatu) podczas wysiłku (nasza Kardio Klinika Brynów również to oferuje). W trakcie testu monitorowany jest puls zawodnika i stopniowo zwiększane obciążenie treningowe. Przy każdej zmianie obciążenia pobierana jest mała próbka krwi i poddawana natychmiastowej analizie. Na podstawie stężenia mleczanu we krwi i tętna pacjenta ustalane są indywidualne zakresy treningowe. Test wykonywany jest w warunkach laboratoryjnych na cykloergometrze, ze względu na możliwość dokładnej regulacji obciążenia. W przypadku testu na cykloergometrze dodatkowo wykonywany jest pomiar mocy. Wyniki są specyficzne dla każdej dyscypliny, w zależności od obciążanych grup mięśniowych i dlatego zaleca się wykonywanie testów odpowiadających zamierzeniom treningowym.