Badania kliniczne

Zespół Kardio Klinika Brynów realizuje badania kliniczne o nazwie EXPLORER-HCM oraz MAVA-LTE oceniające skuteczności leku mawakamten. Lek ten przeznaczony jest dla pacjentów z kardiomiopatią przerostową, czyli genetycznie uwarunkowaną chorobą serca polegającą na nadmiernym przyroście ściany lewej komory serca.

tabletki

W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację badania oceniającego skuteczność leku wutrisyran u pacjentów z kardiomiopatią związaną z amyloidozą transtyretynową (ATTR)

Więcej informacji o badaniach klinicznych w Kardio Klinice Brynów dostępne jest na stronie amerykańskiego NIH – clinicaltrials.gov: