Informacja o COVID-19

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem rozszerzania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w NZOZ w Kardio Klinice Brynów, zostały wprowadzone następujące zmiany:

Będziemy się kontaktować się w sprawie umówionych wizyt telefonicznie przeddzień lub w dniu wizyty w godzinach przedpołudniowych. Dotyczy to zarówno konsultacji lekarskich jak i badań diagnostycznych.

 Numery telefonów kliniki pozostają bez zmian.

32 3073750 lub 733040111

Uprzejmie prosimy, aby do poradni pacjenci zgłaszali się bez osób towarzyszących, a dzieci tylko z jednym opiekunem. Prośba nie dotyczy osób niepełnosprawnych i innych sytuacji uzasadnionych. Każdorazowo w przypadku osobistego pojawienia się w Przychodni personel dokonana pomiaru temperatury ciała i zbierze odpowiedni wywiad. W razie potrzeby wdrożone zostaną wymagane procedury sanitarne.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco za pomocą WWW lub FB.
Kardio Klinika Brynów